– Fordi utvalget har gjort en god jobb med å kartlegge utfordringene og lytte til mange, har forslagene truffet godt, sier spesialrådgiver Gro Sannes Nordby, som har ført KS' høringsuttalelse i penn med bistand fra KS Advokatene.

– Fordi utvalget har gjort en god jobb med å kartlegge utfordringene og lytte til mange, har forslagene truffet godt, sier spesialrådgiver Gro Sannes Nordby, som har ført KS' høringsuttalelse i penn med bistand fra KS Advokatene.

Foto: Terje Lien

KS støtter store endringer i barnevernet

De fleste forslagene til endringer i institusjonsbarnevernet får bred støtte. – Vi støtter retningen og verdigrunnlaget, men mange forslag må utredes nærmere, sier Gro Sannes Nordby i KS.

Drøyt 150 instanser har levert høringsuttalelser til utredningen om barnevernsinstitusjonene som kom i oktober i fjor. Flere kommuner har svart, og KS har levert en detaljert uttalelse med kommentarer til de fleste av de 50 forslagene i rapporten.

– Det er en verditung rapport. Fordi utvalget har gjort en god jobb med å kartlegge utfordringene og lytte til mange, har forslagene truffet godt. Det er bred enighet om retningen, sier spesialrådgiver Gro Sannes Nordby i KS.