Kommunebarometeret 2023: Barnevern

Tabellen viser hvordan kommunene blir rangert i sektoren for barnevern.