Andelen barn som bor i fosterhjem i familie og nære nettverk er økende sammenlignet med barn som bor i fosterhjem utenfor familie og nære nettverk, opplyser SSB. Ved utgangen av fjoråret bodde 30 prosent av alle som bor i fosterhjem i fosterhjem i familie og nære nettverk.

Andelen barn som bor i fosterhjem i familie og nære nettverk er økende sammenlignet med barn som bor i fosterhjem utenfor familie og nære nettverk, opplyser SSB. Ved utgangen av fjoråret bodde 30 prosent av alle som bor i fosterhjem i fosterhjem i familie og nære nettverk.

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Frykter pandemien har hindret barn i å få hjelp

Antall barn i barnevernet går ned. Koronapandemien kan være noe av årsaken, tror SSB. Sjekk tall for din kommune her.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser nedgang til tallet på barnevernstiltak. Nedgangen er på over 4 prosent fra 2020 til 2021. Samtidig økte antall årsverk i sektoren med 2 prosent.

Totalt var det 50.520 barn som fikk en eller annen form for tiltak fra barnevernet i fjor. Det er cirka 2.300 færre barn og unge enn året før.