Gro Herheim, kommunedirektør i Larvik, er blant kommunedirektørene med lengst erfaring med hjemmekontor. Hun er også blant dem som er mest fornøyd, og som ønsker å videreføre ordningen også etter pandemien.

Gro Herheim, kommunedirektør i Larvik, er blant kommunedirektørene med lengst erfaring med hjemmekontor. Hun er også blant dem som er mest fornøyd, og som ønsker å videreføre ordningen også etter pandemien.

Foto: Larvik kommune

Tre av fire kommunetopper vil fortsette med hjemmekontor

Kommunedirektører flest mener hjemmekontor har fungert godt under pandemien, viser ny undersøkelse.

43 prosent av kommunedirektørene mener at hjemmekontor har fungert tilfredsstillende i stor grad, viser Kommunal Rapports kommunedirektørundersøkelse. 

Legger man til dem som mener ordningen har fungert i noen grad, er 97 prosent av topplederne fornøyd.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.