Oppsigelsen av Helge Thorsen ble i tingretten kjent ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil.

Oppsigelsen av Helge Thorsen ble i tingretten kjent ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil.

Foto: Simon Aldra

Tingrettsdom: Oppsigelse av rådmann var ugyldig

Oppsigelsen av rådmann Helge Thorsen i Brønnøy var ugyldig, konkluderer Helgeland tingrett. Han får likevel ikke beholde jobben.

Korrigering. Uttalelsen fra ordføreren om at kommunen tar dommen til etterretning er korrigert 4. august. Kommunestyret skal behandle ankespørsmålet. 

Helge Thorsen (61) ble oppsagt 30. oktober i fjor, etter bare drøyt et år i stillingen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.