Sivilombudsmann Hanne Harlem forutsetter at saken ikke vil få noen innvirkning på arbeidsforholdet til biblioteksjefen.

Sivilombudsmann Hanne Harlem forutsetter at saken ikke vil få noen innvirkning på arbeidsforholdet til biblioteksjefen.

Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Sivilombudsmannen: Biblioteksjefen var ikke illojal

Biblioteksjefen i Time var i sin fulle rett til å kritisere planene for et datasenter i kommunen. Det slår Sivilombudsmannen nå fast.

– Konklusjonen er i tråd med vår oppfatning. Sånn sett samsvarer den med den beklagelsen jeg allerede har gitt til biblioteksjefen, sier kommunedirektør Trygve Apeland i Time.

I november uttalte Aud Søyland Kristensen seg i Jærbladet om planene for et framtidig datasenter. Hun uttalte seg i egenskap av styremedlem i Aksjonsgruppa Vern Kvernaland. I etterkant ble Kristensen, som er biblioteksjef i Time, kalt inn til et møte med sine ledere i kommunen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.