Lønnsveksten var større i kommunesektoren enn i industrien i fjor, viser foreløpige tall. Foto: Norges Bank, Nils S. Aasheim

Offentlige ansatte var lønnsvinnere i fjor

I kommunesektoren var lønnsveksten på 3,5 prosent i fjor, viser tall fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU).

Årslønnsveksten i 2019 totalt er foreløpig beregnet til 3,4 prosent, ifølge tall fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU). Men for offentlig ansatte ble lønnsveksten høyere.

Rammen for lønnsoppgjøret i 2019 var på 3,2 prosent. Lønnsveksten i industrien er foreløpig beregnet til 3,1 prosent, mens den var på 3,5 prosent i kommunesektoren. Statsansatte var lønnsvinnerne med en lønnsvekst på 3,8 prosent.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.