86 prosent av kommunene sliter med å rekruttere sykepleiere.

86 prosent av kommunene sliter med å rekruttere sykepleiere.

Arkivfoto: Joakim S. Enger

Nesten alle kommuner sliter med å rekruttere sykepleiere

Hele 86 prosent av kommunene sier de sliter med å rekruttere sykepleiere. To av tre kommuner har også problemer med å finne leger, viser Kommunesektorens arbeidsgivermonitor.

I rapporten står det at sykepleiere er den enkeltgruppen som kommunene opplever størst utfordringer med å rekruttere. Over halvparten av kommunene, 55 prosent, oppgir at de har meget store utfordringer med å rekruttere sykepleiere. Tar vi med dem som svarer at situasjonen oppleves ganske utfordrende, så øker andelen til 86 prosent.

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor fra KS er en statistikk- og faktapublikasjon som beskriver status og utviklingstrekk for aktuelle arbeidslivstema i kommuner og fylkeskommuner. Publikasjonen gis ut annethvert år, og årets utgave er den åttende i rekken siden oppstarten i 2012.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.