KS bør arbeide for at kommunene skal ha større beslutningsmyndighet og at det lokale handlingsrommet blir større, mener kommuner i forkant av årets tariffoppgjør som begynner 15. april.

KS bør arbeide for at kommunene skal ha større beslutningsmyndighet og at det lokale handlingsrommet blir større, mener kommuner i forkant av årets tariffoppgjør som begynner 15. april.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Massivt krav om økt turnusmakt i hovedoppgjøret

Kommunene mener at KS bør kreve økt styringsrett i årets tariffoppgjør for å øke heltidsandelen. De vil også øke helgebetaling. 

Det er på tide å begrense fagforeningenes vetorett over turnusavtaler.

Det er hovedbudskapet fra 50 kommuner som har svart på spørsmål fra KS om årets tariffoppgjør, ifølge en oppsummering Kommunal Rapport har gjort. Lederen for Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, advarer kommunale arbeidsgivere mot å ikke ta vare på sine ansatte.