46 prosent av alle ansatte i kommuner jobbet i en deltidsstilling i 2020. Blant disse var gjennomsnittlig stillingsstørrelse 59 prosent. Nå vil regjeringen stramme kraftig inn muligheten for å bruke deltid.

46 prosent av alle ansatte i kommuner jobbet i en deltidsstilling i 2020. Blant disse var gjennomsnittlig stillingsstørrelse 59 prosent. Nå vil regjeringen stramme kraftig inn muligheten for å bruke deltid. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

KS vil ikke lovfeste rett til heltid

Det er mye viktigere å få skikk på turnuser og helgearbeid enn å stramme inn muligheten til deltid via lover, mener KS.

«KS mener det er viktig å se helheten i heltidstematikken. Turnusordninger, helgearbeid og arbeidstidsbestemmelsene ellers, samt andre virkemidler som har dokumentert effekt, må prioriteres.»

Slik oppsummerer administrasjonen i KS sitt syn på regjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven som skal redusere omfanget av deltid.