Ansatte i hjemmetjenesten har mest fravær på grunn av muskel- og skjelettplager.

Ansatte i hjemmetjenesten har mest fravær på grunn av muskel- og skjelettplager.

Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

Hjemmetjenestene har størst sykefravær på grunn av muskel- og skjelettlidelser

Arbeid på huk og på kne, lite lederstøtte og mye rollekonflikter er blant årsakene til muskel- og skjelettlidelser. Ansatte i hjemmetjenesten er spesielt utsatt.

Muskel- og skjelettplager er sammen med psykiske lidelser den hyppigste årsaken til sykefravær i Norge. Det viser en rapport som faggruppa for Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) nylig la fram.

Nær fire av ti sykefraværsdagsverk skyldes muskel- og skjelettlidelser, mens om lag to av ti fravær skyldes psykiske lidelser.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.