Fylkesleder Steinar Strømsli for Utdanningsforbundet Vestland mener det er på tide å prøve lønn som rekrutteringstiltak.

Fylkesleder Steinar Strømsli for Utdanningsforbundet Vestland mener det er på tide å prøve lønn som rekrutteringstiltak.

Foto: Tom Egil Jensen/Utdanningsforbundet

– Finn den politikeren som tør å si at sykepleiere og lærere tjener nok

Rekrutteringssituasjonen i kommunene kan bare avhjelpes gjennom politisk vilje og politisk handling, mener fylkeslederleder Steinar Strømsli i Utdanningsforbundet Vestland.

– Hva er den politiske ledelsen i KS sin plan for å få tak i den kompetansen som mangler ute i kommunene? Hvor er politikerne i KS, spør fylkesleder Steinar Strømsli i Utdanningsforbundet Vestland.

Sammen med Reidun Stavland i Norsk Sykepleierforbund Vestland har han skrevet et leserinnlegg i Bergensavisen, der han ber KS-leder Bjørn Arild Gram om å komme på banen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.