Fra 1. januar neste år blir Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner til Vestland. Fylkesrådmann Rune Haugsdal planlegger å anbudutsette pensjonsløsningen for de mange ansatte. Foto: Vestland fylkeskommune

Vestland planlegger anbud på pensjon

Nye Øygarden har gjort det. Vestland fylkeskommune følger opp og legger pensjonsløsningen for de ansatte ut på anbud. Men ikke før om ett år.

– Siden Storebrand først kom på banen etter vår intensjonskunngjøring, klarer vi ikke å gjennomføre en ny anbudsrunde innen 1. januar 2020. Planen er derfor å forlenge nåværende avtale med KLP i ett år, samtidig med at vi forbereder å gjennomføre en full anbudskonkurranse, skriver fylkesrådmann Rune Haugsdal i Vestland i en e-post til Kommunal Rapport.

Vestland blir til ved årsskiftet, da Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner slås sammen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.