Utvider forsøk med oppgavedifferensiering

To bydeler i Oslo, Sagene og Gamle Oslo, har i et forsøk tatt over Aetats ansvar for arbeidsmarkedstiltak. Byrådet anser forsøket som så vellykket at det foreslås utvidet til to nye bydeler, St. Hanshaugen og Alna.

Margaret Eckbo (Frp), byråd for velferd og sosial tjenester, sier i en pressemelding at hun er glad for at Kommunaldepartementet har gitt grønt lys for å utvide forsøket til to nye bydeler.

Bydelene som er omfattet av forsøket har fått overført ansvaret for å opprette og gjennomføre arbeidsmarkedstiltak og tildele tiltaksplasser fra Aetat. Tidligere måtte bydelene søke praksisplasser fra arbeidsmarkedsbedriftene via Aetat.

- Den løsningen som prosjektet her har, er langt bedre fordi en får en mer enhetlig oppfølging av den enkelte bruker. På denne måten slipper en runddansen mellom ulike instanser, og det er lettere å lage et mer helhetlig opplegg rundt den enkelte, sier Eckbo videre.

Erfaringene fra forsøkene i de to bydelene som har hatt ordningen fra 1. januar 2004 viser at man har fått en mer effektiv bruk av midlene. I tillegg er det blitt kortere ventetid ved arbeidsmarkedsbedriftene, og brukerne har fått en samordnet utbetaling av ytelser og oppfølging.