Måløy i Vågsøy blir ett av to kommunesentre i nye Kinn kommune. Ordfører, rådmann og assisterende rådmann skal være noen dager her og noen dager i Florø i Flora. Bildet er fra 2008, da Vågsøy var vert for Tall Ship Race. Arkivfoto: Joakim S. Enger.

To sett tjenester i nye Kinn kommune

Vågsøy og Flora beholder hver sine kommunesentre og hver sine ordninger for legevakt, øyeblikkelig hjelp-senger og jordmortjeneste etter sammenslåingen til Kinn.   

Mellom Vågsøy og Flora ligger Bremanger, som ikke ville være med i Kinn. Sammenslåingen av Vågsøy og Flora er dermed den eneste sammenslåingen i landet som omfatter kommuner uten felles grense.

Kinn kommune

Etableres 1. januar 2020 gjennom sammenslåing av Flora og Vågsøy kommuner

Innbyggere: 11.852 + 5.970 = 17.822

Kommunesentre: Florø (Flora) og Måløy (Vågsøy)

Leder i fellesnemnda: Jan Henrik Nygård (Flora Venstre) fra 3. april 2019

Prosjektrådmann: Terje Heggheim

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.