Aslaug Dæhlen slutter som rådmann med lønn fram til hun fyller 62 år. Foto: Østre Toten kommune

Sluttavtale med rådmann koster Østre Toten dyrt

Østre Toten legger om lag 1,4 millioner kroner på bordet fordelt over de neste tre årene, fremkommer det i sluttavtalen med rådmann Aslaug Dæhlen.

Partene har også blitt enige om at kommunen dekker Aslaug Dæhlens advokatutgifter. Det var lokalavisen Oppland Arbeiderblad (OA) som først brakte nyheten om at et enstemmig kommunestyre har godkjent sluttavtalen med rådmannen. Ifølge avisen var det den politiske ledelsen i Østre Toten som initierte avtalen om rådmannens avgang.

Svekket tillit