Dramatisk: På rådhuset Eidskog er rådmann Trond Stenhaug fornøyd med at HMS-rapporten som kritiserte kommunen nå er annullert. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Salutis trekker sin HMS-rapport med umiddelbar virkning

En HMS-rapport rettet kraftig kritikk mot kommunens behandling av varsleren. Fire måneder etter at rapporten ble ferdigstilt annulleres den av daglig leder i HMS-bedriften. Varslerens advokat ser konturene av et spill.

– Vi vurderer rapportens innhold til å være svært subjektiv og konstaterer at vanlige saksbehandlingsprinsipper for denne type undersøkelser ikke er fulgt, herunder kontradiksjonsprinsippet. Salutis HMS trekker derfor rapporten i sin helhet tilbake med umiddelbar virkning.

– Har vært uaktsom