Illustrasjonsfoto

: Magnus Knutsen Bjørke

Nå skal det gå raskere å få sendt arkivet utenlands

En ny veileder og søknadsskjema skal gjøre det enklere for kommunene å sende de gamle papirarkivene utenlands for skanning.

Mange av kommunene sender papirarkivene sine utenlands, særlig til Danmark, for å få de skannet der. Danskene har vært flinke til å levere slike tjenester og har vært konkurransedyktige prismessig, noe som har gjort norske kommuner interesserte i å få jobben gjort der. Det er mange kommuner som ønsker å etablere heldigitale tjenester, ikke minst er det arkivene innen eiendom og landbruk som nå sendes til skanning.

Men når arkivene skal på tur utenlands, så kreves det en tillatelse fra Riksarkivaren. Da er det mye å passe på, og jevnlig blir det feil. Derfor håper man at den nye søkeportalen som også inneholder en veileder skal gjøre jobben enklere, og det elektroniske søknadsskjemaet skal sikre Riksarkivaren får alle nødvendige opplysninger når søknaden leveres. Når arkivet skal på utenlandstur, stilles det blant annet krav til at det er godt nok sikret, og Arkivverket ser også helst at kommunene holder seg til etablerte aktører innen EU/EØS.

Veileder og søknadsskjema finner du her: Veileder for utførsel av arkiv til utlandet