Kontrollutvalget i Kongsvinger er kritisk til hvordan opprøret mot tidligere rådmann og kommunalsjef har blitt gjennomført. Utvalgsmedlem Liv Engom (Pensjonistpartiet) mener at de avgåtte lederne har blitt beskrevet som monstre. Foto: Thomas Frigård

Mener at rådmannen og kommunalsjefen ble beskrevet som monstre

Kontrollutvalget i Kongsvinger er kritisk til saksgangen i opprøret mot tidligere rådmann og kommunalsjef. Utvalgsmedlemmer beskriver saken som grotesk og at det minner om et kupp.

– Hvorfor gikk disse 27 ikke varslerveien. Sett utenfra kan det hele minne om et kupp, og slik kan vi ikke ha det en gang til. Ingenting i denne saken er gjort etter lover og regler, absolutt ingenting. Det er litt interessant, uttalte leder av kontrollutvalget, Øystein Østgaard (H) i kontrollutvalgets møte tirsdag.

Kritiske spørsmål

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.