Kontrollutvalgsleder Øystein Østgaard (H) i Kongsvinger retter kritikk mot hvordan de 27 mellomlederne gikk fram med sitt opprør mot tidligere rådmann og kommunalsjef i kommunen. Foto: Thomas Frigård

Mellomlederne i Kongsvinger får kritikk av kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Kongsvinger har undersøkt lederopprøret mot tidligere rådmann og kommunalsjef. Sentrale aktører får kritikk.

– Vi har fattet vedtak i saken, og i vedtaket ligger det en kritikk mot den måten mellomlederne og fagorganisasjonene valgte å gå fram på, sier lederen av kontrollutvalget, Øystein Østgaard (H).

Sjakk matt

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.