Opplysninger fra kommunens tannhelsetjeneste er blant det som nå skal lagres til evig tid. Illustrasjonsfoto: Colourbox.comColourbox.com

Helseopplysningene dine lever videre etter at du er død

Noen opplysninger om din kontakt med det kommunale helsevesenet får nå evig liv.

Fra 1. januar i år har vi fått nye bestemmelser for pasient- og journalopplysninger i kommunale og fylkeskommunal helse- og omsorgstjenester. Disse nye bestemmelsene hører hjemme i Riksarkivarens forskrift § 7–29.

Her slås det blant annet fast at pasient- og journalopplysninger fra helsestasjonstjenester, skolehelsetjenesten, tannhelsetjenesten og tjenester innen rusomsorg og psykososial omsorg skal bevares for ettertiden.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.