Kommunedirektør Christl Kvam i Hamar mener kommunen ikke har anledning til å sette av så store ressurser at arkivtjenesten blir helt perfekt.

Kommunedirektør Christl Kvam i Hamar mener kommunen ikke har anledning til å sette av så store ressurser at arkivtjenesten blir helt perfekt.

Foto Jens Haugen
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Hamar får refs for lovbrudd

Arkivverket frykter for rettssikkerheten til enkeltpersoner i Hamar. Kommunedirektør Christl Kvam mener innbyggerne kan være trygge.

Arkivverkets varsellamper blinker kraftig etter at de har gjennomført tilsyn med arkivtjenesten. Hamar har, som mange andre kommuner, endt opp med en liste med feil og mangler som kommunen pålegges å rette opp i.

I et notat fra Arkivverket om tilsynet heter det at kommunen bryter arkivloven og at: «Det spesielle med Hamar er at kommunen har hatt et svekket arkivhold over tid. Hamar kommune hadde arkivtilsyn tilbake i 2013, hvor tilsynet ble avsluttet med en rekke åpne pålegg. Tilstanden på arkivholdet og tidligere tilsynshistorikk indikerer at det er stor sannsynlighet for hendelser som på sikt vil kunne føre til brudd på rettigheter og rettssikkerhet for enkeltmennesker. Tilstanden kan også resultere i effektivitetstap, økonomiske tap og tap av tillit til kommunen.»