Styreleder i Norsk Rådmannsforum, Hugo Thode Hansen, mener at noen varslingssaker mot rådmenn ikke har vært forsvarlige og utgjør et rettssikkerhetsproblem. Foto: Harstad kommune

Bekymret over økning i varsler mot rådmenn

Norsk Rådmannsforum ser en økning i antall varslingssaker mot rådmenn i Norge. De mener at varslene kan utgjøre et demokratisk problem.

– Før man går til enkle løsninger som sluttavtaler, bør kommunene ha tatt seg tid til å ha undersøkt saken grundig. Hvis ikke, fratas rådmenn rettssikkerheten i denne type saker. Man får ikke avdekket hva som situasjonen, og man svekker muligheten for å rydde skikkelig opp i saken, sier styreleder i Norsk Rådmannsforum Hugo Thode Hansen til Kommunal Rapport.

– Neppe forsvarlig