Avdelingsdirektør Espen Sjøvoll (bildet) har sammen med fagdirektør Kjetil Reithaug signert brevet fra Arkivverket hvor Trondheim kommune også blir minnet om at det er kommunen selv som har ansvaret for å ha et arkivhold i tråd med lov og forskrifter. Foto: Terje LienTerje Lien

Arkivverket gir opp Trondheim kommune

Mangler påpekt tilbake i 2018 er ennå ikke ordnet opp i. Nå gir Arkivverket opp og varsler Fylkesmannen.

Arkivverket kom på tilsyn til Trondheim i april 2018 for å se hvordan det sto til med arkivholdet i kommunen. Kommunen var da i sving for å få sammenslåingen med Klæbu kommune på plass, og Arkivverket ga kommunen ros fordi de hadde stor bevissthet om at det var behov for ekstra innsats med arkivene i forbindelse med sammenslåingen. Trondheim og Klæbu samarbeidet tett med tanke på å skaffe nye fellessystemer og digitalisere arbeidsprosesser. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.