Kvaliteten på kolletivtrafikken, ikke innsyn, er første prioritet for samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V) i Oslo. Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Kvaliteten på kolletivtrafikken, ikke innsyn, er første prioritet for samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V) i Oslo. Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Tillater hemmelighold av reklamemillioner

Venstre-byråd Ola Elvestuen i Oslo vil ikke tvinge kommunalt selskap til å praktisere offentlighetslovens regler. – Min viktigste oppgave er å gi byens innbyggere et godt kollektivtilbud, sier han.

Oslo kommunes reklameselskap Sporveis-Annonsene AS omsatte i fjor for 41,6 millioner kroner. Men fordi selskapet mangler fast administrativt ansatte, har Fylkesmannen fastslått at selskapet ikke behøver å følge offentlighetsloven.

- Jeg kommer ikke til å ta noe eget initiativ til å be selskapet gjøre noe annet enn hva Fylkesmannens avgjørelse legger opp til, sier byråd Ola Elvestuen (V) til Kommunal Rapport.

Som nyvalgt byråd for samferdsel og miljø har han det øverste politiske ansvaret for kollektivtrafikken i Oslo de neste fire årene. Venstre-byrådens uttalelser står i kontrast hva nestleder André Oktay Dahl (H) i Stortingets justiskomité mener. Dahl beskriver hemmeligstemplingen som «helt i grenseland for hva Høyre mener er greit».

- Setter pris på avklaring

Sporveis-Annonsene bekrefter overfor Kommunal Rapport at Fylkesmannens avgjørelse vil legges til grunn for fremtiden.

- Vi setter pris på at Fylkesmannen kommer med en tydelig avklaring på at vi ikke er underlagt offentlighetsloven. Vi vil likevel praktisere innsyn der det er mulig, sier Merete Agerbak-Jensen, konserndirektør for kommunikasjon i morselskapet Kollektivtransportproduksjon AS.

Venstre-byråd Ola Elvestuen har full forståelse for at Sporveis-Annonsene vil forholde seg til Fylkesmannens avgjørelse.

- Dette betyr i praksis at byens innbyggere ikke får vite inntektsfordelingen mellom kommunen og de private reklameselskapene. Hvordan kan du som Venstre-mann forsvare en slik holdning?

- Jeg har bare vært byråd i én uke. Det er mange overordnede problemstillinger jeg først vil diskutere med Kollektivtransportproduksjon, før jeg eventuelt vil overprøve datterselskapets beslutning om ikke å etterleve offentlighetsloven, sier Elvestuen.

Trenger ikke debatt

Kommunal Rapport har dokumentert at de politiske organene i Oslo gjennom 15 år ikke har behandlet noen egen politisk sak om reklamen i kollektivtrafikken. Byråd Elvestuen påpeker at flere sider ved reklamen i hovedstaden har vært diskutert.

- Noen eksempler er reklamefinansierte bysykler, leskur, nedstigningstårn og heldekkende reklame på trikker og busser.

I motsetning til Rødt, ser ikke Venstre-byrådet behovet for en bred debatt om kollektivreklamen i Oslo. Rettighetene til reklamesalget skal snart ut på anbud.

- Jeg opplever ikke reklametrykket som stort verken på trikk, t-bane, eller buss, sier Elvestuen.

- Nylig ble det satt opp 96 nye digitale skjermer med reklame på Stortinget T-banestasjon. Er det greit for deg at Sporveis-Annonsene tar slike avgjørelser selv, uten forutgående debatt i bystyret?

- Ja, på et slikt detaljnivå må det være selskapet selv som bestemmer. Jeg ser ingen grunn til å sette i gang noen større debatt i bystyret om dette.

Fornøyd med dagens tilbud

Under intervjuet med Kommunal Rapport understreker byråden flere ganger at kvaliteten på kollektivtrafikken er hans førsteprioritet.

- Min jobb er først og fremst for de reisende. Mye kan fortsatt bli bedre, men faktum er at kollektivtrafikken i Oslo og Akershus aldri har fungert bedre enn den gjør nå, sier Elvestuen.

Han viser til økning i antall reisende, samt at tilbudet er blitt vesentligere billigere.

14 aksjeselskaper forvalter i dag hver sin bit av Oslo bystyres ansvar for kollektivtrafikken i hovedstaden. Byråden bekrefter at selskapsstrukturen vil debatteres også fremover, men noen umiddelbare endringer blir det ikke.

- Venstre var i sin tid pådrivere for å opprette selvstendige driftsselskaper. Omorganiseringen som skjedde på begynnelsen av 2000-tallet, var helt nødvendig for å skape det tilbudet vi ser i dag, mener Elvestuen.

- Er dagens organisering optimial i forhold til innsyn og kontroll med hva som skjer i selskapene?

- Det er ingen som har påstått at dagens organisering er ideell. Men jeg mener likevel at man har mer kunnskap og oversikt over pengestrømmene i kollektivtrafikken nå enn da Sporveiene var ett stort konsern.

  • Forvalter rettighetene til salg av reklame ved kollektivtrafikken i Oslo og Akershus
  • Eies 100% av Oslo kommune
  • I perioden 1998-2010 har selskapet samlet omsatt for 386 millioner