Sporveisarkivene sperret for innsyn

Arkivene til Norges største kollektivtransportselskap med dokumenter frem til 2009, er «dessverre» ikke ordnet slik at innbyggerne kan få innsyn.

Mangel på ordning av Ruters historiske arkiver, sporveisarkivene, hindrer allmennheten innsyn. Dette kom til syne da kommunal-rapport.no tidligere denne sommeren krevde innsyn i to eldre dokumenter.

Offentlighetsloven tok først til å gjelde for Ruter i 2009. Selskapet vil ikke behandle krav om innsyn i eldre dokumenter enn dette.