Røros-ordfører Isak Veierud Busch (Ap) sier at Røros kommune vil forholde seg til Sivilombudets konklusjon om at et innbyggerpanel er et folkevalgt organ.

Røros-ordfører Isak Veierud Busch (Ap) sier at Røros kommune vil forholde seg til Sivilombudets konklusjon om at et innbyggerpanel er et folkevalgt organ.

Foto: Røros kommune

Sivilombudet: Innbyggerpanel er et folkevalgt organ

Innbyggerpaneler må åpne møter og saksdokumenter etter at Sivilombudet har sett nærmere på ordningen.

I forrige uke konkluderte Sivilombudet med at innbyggerpanelet i Røros er et folkevalgt organ. Det innebærer at innbyggerpanelet må følge bestemmelsene om møte- og dokumentoffentlighet. 

Sivilombudet har nå bedt Kommunal- og distriktsdepartementet om å klargjøre for landets øvrige kommuner hvilke regler som gjelder for innbyggerpanel.