I formannskapsmøtet 21. november fikk Vevelstad-politikerne presentert mulige kutt fra rektor ved Vevelstad sentralskole Oddrun Moxnes (t.h.) og andre tjenesteledere. Da hadde budsjettnemnda møttes tre ganger for å drøfte kuttene, uten at det framgikk av møteplanen på nettsidene. Nærmest rektoren: rådmann John Arne Andersen. Foto: Jøran Horn/Brønnøysunds AvisJøran Horn/Brønnøysunds Avis

Rådmenn innrømmer hemmelige budsjettmøter

Nær én av ti kommuner har i høst holdt ett eller flere budsjettmøter som innbyggerne ikke har fått vite om, rapporterer rådmennene selv.

Det viser en spørreundersøkelse Kommunal Rapport har gjort blant rådmenn og økonomisjefer i november. 4 prosent av rådmennene svarer at det har vært avholdt flere hemmelige budsjettmøter med politikerne. 4 prosent svarer at det har vært avholdt ett slikt møte.

89 prosent svarer klart nei, mens resten ikke vet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.