Ordfører Mariann Skotte (Sp) i Lesja nektes innsyn i et dokument som ordfører i Dovre har gitt til mediene. Lesja-ordføreren har klaget saken videre til Statsforvalteren.

Ordfører Mariann Skotte (Sp) i Lesja nektes innsyn i et dokument som ordfører i Dovre har gitt til mediene. Lesja-ordføreren har klaget saken videre til Statsforvalteren.

Foto: Terje Lien

Ordførere strides om innsyn i personalsak mot rådmannen

Ordfører i Dovre har gitt mediene innsyn i bakgrunnen for personalsaken hun innledet mot rådmannen. Ordføreren i Lesja blir nektet innsyn. Nå er Statsforvalteren koblet inn.

– Jeg har fått kjennskap til at jeg er omtalt i ordførerens dokumenter om bakgrunnen for personalsaken mot rådmannen. Ordføreren har delt dokumentet med mediene, men jeg nektes innsyn. Det virker som uryddig forvaltning, sier ordfører Mariann Skotte (Sp) i Lesja.

Fakta

  • I midten av mars la ordfører Astrid Skomakerstuen Ruste (Ap) i Dovre fram en personalsak mot rådmannen.
  • Ordføreren mener at relasjonen mellom administrativ og politisk ledelse er så problematisk at hun ba om kommunestyrets støtte til å inngå en sluttavtale med rådmannen.
  • Kommunestyret sendte saken videre til formannskapet, og deretter ble ordføreren sykemeldt.
  • I ordførerens fravær har varaordfører Guri Ruste, som er ordførerens mor, tatt over som fungerende ordfører.
  • Mens ordføreren var sykemeldt ble personalsaken mot rådmannen trukket og avsluttet av kommunestyret.
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.