Hedda Foss Five. Arkivfoto: Joakim S. Enger

Ordfører må svare for lukkede møter

Skien-ordfører Hedda Foss Five (Ap) må møte i kommunens kontrollutvalg, for å ha holdt møter uten offentlig innkalling og referat. – Av og til må vi kunne snakke om vanskelige saker som beslutningstakere er satt til, uten at det står en journalist der, mener ordføreren.

Regler i kommuneloven om åpne møter 

§ 31.Møteoffentlighet

1. Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer.

2. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt.

3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.

4. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det.

5. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument.

– Noen ganger har vi møter som jeg tenker er mer samtalepreget, med færre til stede. Da kan det være noen tautrekkinger om hva som oppleves som viktig for meg, men som ikke skal i avisa, sier Five til Kommunal Rapport.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.