Hos Fylkesmannen: Oppsosisjonspartiene Høyre, Frp og Venstre mener at kommunestyret i Eidskog har pulverisert rettsvernet til varsleren Bente. De har sendt saken til Fylkesmannen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Opposisjonen i Eidskog mener at varslerens rettsvern er pulverisert

Kommunestyrets behandling av varslingssaken i Eidskog er lovstridig, mener opposisjonspartiene H, Frp og V. De krever at Fylkesmannen foretar en lovlighetskontroll.

– Jeg synes denne saken har blitt helt forferdelig behandlet. Varslerens rettsvern har blitt fullstendig pulverisert, og saksbehandlingen er så oppsiktsvekkende at den burde blitt gjenstand for en offentlig gransking, sier gruppeleder Hilde Sørli i Eidskog Venstre.

Fulgte ikke setterådmannen