Ordfører Birgitte Gulla Løken (H) og de øvrige politikerne i Larvik kan glede seg over at kommunens nye rutiner for innsending av politiske forslag er i tråd med Kommunaldepartementets råd.

Ordfører Birgitte Gulla Løken (H) og de øvrige politikerne i Larvik kan glede seg over at kommunens nye rutiner for innsending av politiske forslag er i tråd med Kommunaldepartementets råd.

Foto: Tone Holmquist

Larvik får tommel opp etter endret bruk av møteportal

Larvikspolitikere deler ikke lenger forslag med andre politikere før møtestart. Nå nikker kommunalministeren til kommunens nye rutine.

Møteportalen Larvik bruker, tillater politikerne å dele forslag og synspunkter med de andre politikerne i utvalget før møtet har startet. Det er en praksis Sivilombudet tidligere har slått ned på. To ganger.

I februar endret Larvik rutinen for politikernes bruk av Møte+. Den nye rutinen sier at utkast til forslag kun skal deles med møtesekretær og utvalgsleder. Først når møtet starter og forslaget fremmes, blir det offentlig for alle og enhver.