Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Foto: Agnar Kaarbø

KS sier nei til postliste-unntak for interne dokumenter

Hovedstyret i KS mener begrunnelsen for å unnta journalføring av interne dokumenter ikke er god nok.

Før påske la Justis- og beredskapsdepartementet fram et høringsforslag om endringer i offentlighetsloven. I dag er det frivillig å journalføre organinterne dokumenter. Regjeringen foreslår at journalinnføringer av interne dokumenter skal kunne unntas offentlighet.

Fredag vendte KS' hovedstyre tommelen ned for lovforslaget.