Jurist Sindre Meldalen i Norsk Presseforbund mener at det er flere ting som er problematiske med rådene statsforvalterne i Agder og Nordland ga til kommunene om innsyn i beredskapsplanene.

Jurist Sindre Meldalen i Norsk Presseforbund mener at det er flere ting som er problematiske med rådene statsforvalterne i Agder og Nordland ga til kommunene om innsyn i beredskapsplanene.

Foto: Thomas Frigård

Kritiserer råd om å avslå innsyn i beredskapsplanene

Uten å ha vurdert dokumentenes innhold anbefalte to statsforvaltere at kommunene skulle avslå innsyn i beredskapsplanene. – Problematisk, mener jurist.

– Det er problematisk at statsforvalterne på generelt grunnlag gir råd om å avslå innsyn i beredskapsplanene, uten å ha vurdert innholdet i de aktuelle dokumentene. Dette rådet hopper over plikten til å vurdere merinnsyn, og det hopper over at unntaksparagrafene det vises til kun gjelder for enkeltopplysninger, sier jurist Sindre Granly Meldalen i Norsk Presseforbund.

Lovpålagte krav