- Hvis dagens lov hindrer innsyn, bør loven endres. Det avgjørende bør være at dette er selskap som forvalter skattebetalernes penger, sier SVs Ivar Johansen (Foto: Oslo SV)
- Hvis dagens lov hindrer innsyn, bør loven endres. Det avgjørende bør være at dette er selskap som forvalter skattebetalernes penger, sier SVs Ivar Johansen (Foto: Oslo SV)
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Krever åpenhet om kollektivselskapene

De rødgrønne i Oslo krever at samtlige kommunale kollektivselskap skal følge offentlighetsloven, men får liten drahjelp fra partifellene på Stortinget.

Kommunal Rapport har i det siste beskrevet hvordan offentlige selskap med millionomsetning kan slippe å følge offentlighetsloven. Oslo kommunes selskap Sporveis-Annonsene AS omsatte i fjor for 41,6 millioner kroner, men mangler administrativt ansatte og faller dermed, ifølge fylkesmannen, utenfor offentlighetslovens virkeområde.

Les også:Slik slipper du brysomt innsyn

I Oslo krever Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti at kommunen må instruere sine kollektivselskaper som i dag ikke er underlagt offentlighetsloven, om å følge denne. Kommunal Rapport har tidligere skrevet at dette gjelder selskapene Sporveisbiletter AS, Bussanlegg AS, Unibuss AS, Unibuss Ekspress AS, Unibuss Tur AS og Sporveis-Annonsene AS.

Men de rødgrønnes forslag ble kontant avvist av de øvrige medlemmene i kommunens finanskomite. Forslaget skal nå opp i bystyret førstkommende onsdag.

Ønsker mer innsyn

Forslaget om full offentlighet for Oslo kommunes kollektivselskaper ble fremmet av Ahmed Ali Wais (Ap) og Ivar Johansen (SV). Sistnevnte ønsker ikke bare at kommunens kollektivselskaper skal åpnes for innsyn, men at hullet i offentlighetslovens forskrift bør tettes.

- Hvis dagens lov hindrer innsyn, bør loven endres. Det bør ikke ha noen betydning hvor mange ansatte et selskap har. Det avgjørende bør være at dette er selskap som forvalter skattebetalernes penger, sier Johansen.

- Vår holdning i bystyret har vært at offentlighetsloven bør gjelde for all offentlig virksomhet, sier Johansen.

Posisjonen følger med

Kommunal Rapport har vært i kontakt med samtlige medlemmer av Stortingets justiskomité. Mens Fremskrittspartiet og Høyre reagerer på offentlighetslovens smutthull og krever umiddelbar evaluering, vil de rødgrønne posisjonspolitikerne se an situasjonen.

- Vi kan ikke ta stilling til om Sporveis-Annonsenes organisasjonsform er et bevisst forsøk på å “organisere seg bort fra innsyn”, men registrerer at dette er hvordan Oslo kommune har valgt å organisere foretaket, sier politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Jonas Spildrejordet. Han uttaler seg på vegne av justiskomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti.

- Fraksjonen har ikke på det nåværende tidspunkt planer om å ta initiativ til å presisere eller endre forskriften, men registrerer forholdene Kommunal Rapport peker på. Fraksjonen er oppmerksom på problemstillingen, og vil følge den også i fremtiden.

Krever svar fra statsråden

Nestleder i justiskomiteen, André Oktay Dahl (H), reagerer på at posisjonspartiene ikke vil gjøre mer for å undersøke saken.

- Når de rødgrønne er så tydelige lokalt, virker det litt rart at partifellene på Stortinget ikke en gang vil vurdere om det er behov for endringer, sier Oktay Dahl. Han fastholder at han krever umiddelbare undersøkelser fra Regjeringens side.

- Jeg kommer til å sende et skriftlig spørsmål til statsråden for å høre om regjeringen har tenkt til å evaluere denne unntaksbestemmelsen i lovens forskrift, sier Høyre-politikeren.

Han påpeker at både Fylkesmannen og Oslo kommune i grunnen kun har forholdt seg til det regelverket som Stortinget har vedtatt.

- Når slike saker dukker opp, mener jeg det er naturlig å få en klargjøring på hva egjeringen mener er greit og ikke greit i forhold til regelverket.

Oktay Dahl understreker at Høyre som parti ikke selv har tatt stilling til hvorvidt forskriften bør endres eller ikke, og at spørsmålet i første omgang stilles for å få en avklaring.