Reklameoppslag for Oslo Høyre på Nationalteateret t-banestasjon
Reklameoppslag for Oslo Høyre på Nationalteateret t-banestasjon
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Hemmeligholder avtaler om reklame

Oslo kommune tjener penger på å selge reklame. Hvor mye og til hvilke betingelser er det ingen som vil snakke om. Nå krever Rødt innsyn.

«Det må være selvsagt at befolkningen får vite hvor store reklameinntekter som havner hos kommunen»Erling Folkvord (Rødt)

Politisk reklame er på busser, trikker, T-baner og holdeplasser i Oslo og Akershus. Kommunal Rapport har spurt om en oversikt over hvem som annonserer hvor, og hvor mye Oslo kommune tjener på dette.

Ruter AS er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, og mottar årlig om lag 40 millioner kroner fra reklamesalget. Men hvem som til en hver tid annonserer og hvor mye det koster, kan ikke selskapet opplyse. Årsaken er at både salg og oppsetting av annonser er satt ut til to private selskaper, Clear Channel og JCDecaux.

Fakturerer eget datterselskap

Kommunal Rapport har bedt om innsyn avtalene som regulerer rettighetene til reklamesalget, uten hell. Ruter AS viser til at avtalene forvaltes av Sporveis-Annonsene AS, som er et heleid kommunalt aksjeselskap. Daglig leder Birte Sjule i selskapet ønsker ikke å offentliggjøre avtalene.

– De generelle reglene om innsyn gjelder ikke for de kontraktene som Sporveis-annonsene AS har inngått, skriver hun i en e-post til Kommunal Rapport.

Sjule begrunner hemmeligholdet med at Sporveis-Annonsene AS ikke har fast ansatte, men kjøper administrative tjenester fra morselskapet Kollektivtransportproduksjon AS, som også er eid av Oslo kommune. Dermed gjelder ikke offentlighetsloven for selskapet, mener hun.

Birte Sjules engasjement som daglig leder er en av tjenestene selskapet kjøper av morselskapet, der Sjule for øvrig er ansatt som assisterende direktør.

Rødt ber om innsyn

Partiet Rødt reagerte spontant da Kommunal Rapport kontaktet dem om saken. Da denne artikkelen ble publisert, hadde alt de kommunale selskapene Ruter AS, Sporveis-Annonsene AS og Kollektivtransportproduksjon AS fått en rekke spørsmål. Partiet har blant annet bedt om å få fremlagt følgende:

  • Størrelsen på reklameinntekter selskapene har hatt
  • Samtlige avtaler som regulerer reklamesalget
  • Avtaler med eventuelle underselskaper som selger reklame

Partiet viser til Reglement for de folkevalgtes innsynsrett. Der heter det at “kommunens virksomheter skal så langt det er praktisk mulig, hjelpe bystyrets medlemmer med alle foreliggende faktaopplysninger”.

– Reklameinntekter på buss, trikk og bane skal gjøre reisende billigere for de reisende. Da mener vi det må være selvsagt at befolkningen får vite hvor store reklameinntekter som havner hos kommunen, og hvor stor del av disse inntektene som blir igjen hos de private reklameselgerne, sier Erling Folkvord (R).

Arbeiderne overrasket

Også Oslo Sporveiers arbeiderforening lar seg overraske over saken.

– Jeg hadde aldri trodd at det skulle være noe problem å få innsyn i dokumenter. Alle disse selskapene er offentlig eide selskaper som forvalter skattebetalernes penger. Jeg har hele tiden tatt for gitt at de har vært åpne for innsyn, sier leder i foreningen, Rune Aasen.

Kommunal Rapport har uten å lykkes forsøkt å innhente kommentarer fra administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Birte Sjule har ikke anledning til å kommentere saken før tirsdag, og begrunner dette med at hun befinner seg på et styreseminar.

Ruter AS

  • Tidligere Oslo og Akershus Kollektivtrafikk AS
  • Ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus
  • Eies av Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %)
  • Omsatte i 2010 for 5,3 milliarder kroner

Sporveis-Annonsene AS:

  • Eies av Kollektivtransportproduksjon AS, som igjen eies av Oslo kommune (100 %).
  • Forvalter rettighetene til all annonsering på trikker, T-baner og busser i Oslo og Akershus
  • Daglig leder er Birte Sjule, assisterende direktør i Kollektivtransportproduksjon AS