Nok en gang blir Sør-Aurdal kommune – her representert ved ordfører Kåre Helland (Sp) – bedt av Fylkesmannen om å følge kommunelovens regler for møter i folkevalgte organer. Arkivfoto: Magnus K. Bjørke

Fylkesmannen pålegger kommunen å legge fram møtereferat

Kan ikke nekte å utlevere notater og møtebok fra et dialogmøte.

I et brev til Sør-Aurdal kommune 30. oktober slår Fylkesmannen fast at kommunen må utlevere notatene fra et dialogseminar 23. august, der kommunestyret, administrasjon og tillitsvalgte drøftet mulige innsparingstiltak.

Rådmann Haakon Boie Ludvigsen nektet avisa Hedalen.no innsyn i notatene. Begrunnelsen var at dette var interne dokumenter. Det avviser Fylkesmannen, som viser til at møtet var åpent for presse og tilhørere. To måneder etter at avisa klaget over manglende innsyn, slår Fylkesmannen fast at kommunen må legge fram notatene. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.