Fungerende organisasjonsdirektør Olaf Løberg i Trondheim tar kritikken fra Sivilombudet alvorlig.

Fungerende organisasjonsdirektør Olaf Løberg i Trondheim tar kritikken fra Sivilombudet alvorlig.

Foto: Christine Schefte, Adresseavisen

Bruker to måneder på innsynsbegjæringer – må tåle kritikk av Sivilombudet

Trondheim kommune bruker rundt to måneder på å behandle innsynskrav. Sivilombudet betegner det som uakseptabelt lang tid.

– Vi etterstreber å følge gjeldende lovverk også på dette området, men den sterke økningen i innsynsforespørsler gjør dessverre at vi har kommet litt på etterskudd. Vi tar derfor kritikken fra Sivilombudet alvorlig, uttaler fungerende organisasjonsdirektør Olaf Løberg i Trondheim.

«Uakseptabel lang»

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.