Anbefaler avlevering av «sporveisarkivene»

Riksarkivet anbefaler at Ruter avleverer de historiske arkivene om kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Anbefalingen kommer etter henvendelse fra Kommunal-Rapport.no.

Riksarkivet mener det er viktig at de historiske arkivene etter Oslo Sporveier AS og Stor-Oslo lokaltrafikk AS bevares for ettertiden. 

Selskapene har hatt en viktig samfunnsoppgave, og arkivene har trolig dermed stor kulturell og forskingsmessig verdi, heter det i et nylig brev herfra.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.