Lokalavisredaktør Roar Osmundsen etterlyser en bredere debatt om kultur til åpenhet før kommunereformen.

Advarer mot kommunereform på bekostning av åpenheten

Hvilken åpenhetskultur overlever i de nye storkommunene? Kulturen fra kommunen med treg journalføring og saksbehandling av innsynskrav, eller den åpenhetsvillige nabokommunen?

Spørsmålet stilles av Landslaget for lokalaviser (LLA) ved styreleder Roar Osmundsen, til daglig redaktør i Søgne og Songdalen budstikke.

– Min avis dekker Søgne og Songdalen kommuner, som helt sikkert begge to vil hevde at de følger både offentlighetsloven og arkivloven. Men det jeg ser, er to vidt forskjellige kulturer med ulike holdninger til åpenhet og innsyn. Hvilken kultur er det da som overlever dersom kommunene slås sammen, spør Osmundsen retorisk.