(Ill.foto: colourbox.com)
(Ill.foto: colourbox.com)
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

25 kommuner mangler postjournal

Det finnes fortsatt kommuner med hjemmesider som ikke tilbyr innbyggere en enkel oversikt over inn- og utgående post. Sjekk hvilke her.

25 av Norges 430 kommuner har ikke postjournalen lagt ut på kommunens nettsider, ifølge en undersøkelse i regi av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg:

Nord-Trøndelag fylke: Leksvik, Leka
Rogaland fylke: Eigersund.
Vest-Agder fylke: Audnedal.
Troms fylke: Berg, Ibestad, Lavangen.
Hordaland fylke: Fusa, Fitjar, Tysnes.
Finnmark fylke: Berlevåg, Båtsfjord, Karasjok, Lebesby, Nesseby, Porsanger.
Nordland fylke: Breiarn, Dønna, Gildeskål, Hadsel, Leirfjord, Nesna, Rødøy.
Østfold fylke: Rømskog.
Buskerud fylke: Flesberg.

Nasjonal åpenhetsundersøkelse

Manglende postjournal er ett av flere kriterier i en nasjonal kartlegging som offentlighetsutvalget jobber med, ved navn “Åpenhetsindeksen 2011”. Undersøkelsen skal presenteres for alle landets kommuner under utvalgets årlige arrangement, Åpenhetstinget i Oslo 28. september.

– Det er nesten ikke til å tro at det i 2011 fremdeles finnes kommuner som ikke gjør sin korrespondanse kjent via sine nettsider. Både pressen og innbyggerne i disse kommunene har langt dårligere muligheter enn andre til å gjøre seg kjent med hva som foregår i kommunen, sier lederen av offentlighetsutvalget, Hanne Wien i en pressemelding.

Det er ikke et krav i lovverket at kommuner og fylkeskommuner skal legge ut sin postjournal på internett. Et slikt krav gjelder bare for en del statlige enheter. Flertallet i offentlighetslovutvalget gikk i sin tid inn for at alle forvaltningsorganer med elektronisk journal skulle legge denne ut på nett.

“Elektronisk tilgjengelige postjournaler på nett vil være et viktig bidrag til å lette publikums tilgang til forvaltningens dokumenter. Journalen gir en unik mulighet til å orientere seg om forvaltningens virksomhet og finne fram til saker av interesse. Den gir også mulighet til å følge en sak over tid og få oversikt over saker som behandles på tvers av forvaltningsorganer. Elektronisk journal gir brukerne raskere tilgang til journalen og medfører at pressen i større grad kan omtale saker når de er aktuelle. Det gir også bedre informasjonstilgang innenfor gitte ressursrammer. Elektronisk tilgang for alle til offentlige journaler vil kunne bidra til at flere enn pressen benytter seg av journalen, og vil sikre lik tilgang til offentlige journaler uavhengig av geografisk beliggenhet”, het det i utvalgets innstilling.

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at Kommunal Rapports journalist Vegard Venli er medlem av offentlighetsutvalget, og blant dem som deltar i den nasjonale kartleggingen.

Artikkelen ble oppdatert 6. september kl 10.43. Ved en feil kom vi til å skrive at kommunene Vestnes, Inderøy, Tydal, Ulstein og Surnadal ikke har postlister publisert på nett. Feilen er nå rettet.