Styrtregn og harde overflater er en dårlig kombinasjon, som forårsaker overvannsskader for flere milliarder kroner årlig. Lovendringer utvider kommunenes mulighet til å gi pålegg om forebyggende tiltak. Men hvem som skal finansiere slike tiltak, er ennå uavklart.

Styrtregn og harde overflater er en dårlig kombinasjon, som forårsaker overvannsskader for flere milliarder kroner årlig. Lovendringer utvider kommunenes mulighet til å gi pålegg om forebyggende tiltak. Men hvem som skal finansiere slike tiltak, er ennå uavklart.

Foto: Marie von Krogh

Kommunene får økte muligheter til å pålegge overvannstiltak

Kommunene skal få økte muligheter til å gi pålegg om overvannstiltak, har Stortinget bestemt. Men Norsk Vann er bare halvfornøyd.    

– Endringene i plan- og bygningsloven er positive. Men Stortinget burde også fått en sak om erstatningsansvar og finansiering av overvannstiltak, sier direktør Thomas Breen i Norsk Vann til Kommunal Rapport.

Stortinget vedtok i forrige uke flere endringer i plan- og bygningsloven, som har til hensikt å forebygge skader fra overvann. Endringene innebærer bl.a. at: