Gnist-programmet har blant annet utforsket hvordan et boligområde i Lom kan utvikles til et attraktivt og mangfoldig bomiljø som ruster kommunen for framtida.
Gnist-programmet har blant annet utforsket hvordan et boligområde i Lom kan utvikles til et attraktivt og mangfoldig bomiljø som ruster kommunen for framtida.Foto: Live Andrea Sulheim / Lom kommune

11 kommuner har fått gnist til å tenke nytt

Kvinnovasjon, nye boligmodeller og aktørkart er noen av innovasjonsideene de utvalgte kommunene i Gnist-programmet nå kan jobbe videre med.

Åseral, Lom, Vanylven, Sortland, Suldal, Nome, Sogndal/Luster/Aurland, Nore og Uvdal og Skjervøy har nå fått ny kompetanse, nye metoder og nye verktøy til å snu utfordringer til muligheter. 

Dette har de fått gjennom innovasjonsprogrammet Gnist, som Doga og Nordic Edge står bak. Programmet er for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling.