Fylkeskommunene får nye 500 millioner kroner for å omstille kollektivtransporten. Størstedelen går til Oslo og Viken. Her fra bybanen i Bergen.

Fylkeskommunene får nye 500 millioner kroner for å omstille kollektivtransporten. Størstedelen går til Oslo og Viken. Her fra bybanen i Bergen.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Regjeringen bevilger en halv milliard ekstra til kollektivtransport

Samferdselsdepartementet gir fylkeskommunene en omstillingspakke på 500 millioner kroner til kollektivtransport. Den ble hardt rammet av pandemien.

– Hjemmekontor og redusert reiseaktivitet medfører lavere inntekter for fylkeskommunene. De får derfor en omstillingspakke til kollektivtransporten på 500 millioner kroner, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Endrede reisevaner

Reisevanene i Norge er endret etter pandemien. Færre reiser kollektivt. Midlene skal gå til å tilpasse tilbudet slik at inntektene samsvarer med utgiftene. Fylkeskommunene, som har ansvaret for den lokale kollektivtransporten får hvert sin pott.

Nær 60 prosent av pengene går til Oslo og Viken, som får 147 millioner kroner hver. Vestland og Trøndelag fylker får henholdsvis 55 og 45 millioner hver.

Dekke nettotap

Omstillingsmidlene kommer i tillegg til at fylkeskommunene fra mars 2020 til juli 2022 har fått utbetalt 8,5 milliarder kroner gjennom en egen kompensasjonsordning. 

De midlene skulle dekke nettotapet under pandemien og opprettholde et pålitelig kollektivtilbud.

(©NTB)