Både kommunene og de frivillige må komme på banen igjen når det gjelder å få barn i aktivitet etter pandemien, mener Frivillighet Norge.
Både kommunene og de frivillige må komme på banen igjen når det gjelder å få barn i aktivitet etter pandemien, mener Frivillighet Norge.Foto: Trond Reidar Teigen, NTB

Bare ett av tre barn er tilbake på banen etter pandemien

Kun 33 prosent av barna har startet opp igjen med fritidsaktiviteter etter at smitteverntiltakene ble opphevet. Dette viser tall fra Frivillighetsbarometeret 2022.

Bare ett av tre barn er i gang med fritidsaktiviteter etter koronaen. Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge mener at tallet på 33 prosent, som Frivillighetsbarometeret 2022 står bak, viser at både frivillige og kommunen har en jobb å gjøre.

– De frivillige organisasjonene er de viktigste tilbyderne av fritidsaktiviteter for barn og unge, og vi har plass til flere. Vi må bli enda flinkere til å fortelle om mulighetene i frivilligheten, og vi oppfordrer alle kommunene i Norge til å bli med på å synliggjøre hva som finnes av aktiviteter rundt om i lokalsamfunnene, sier Slotterøy Johnsen i en pressemelding.

Skal ha muligheten

Sammen med regjeringen, KS og flere andre, har Frivillighet Norge signert Fritidserklæringen som slår fast at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

– Hvis alle barn skal ha muligheten til å være med, må vi sørge for at organisasjonene som tilbyr aktiviteter, har tilgang på egnede lokaler og gode og ubyråkratiske støtteordninger. Da frigjør vi ressurser til å skape inkluderende fritidsaktiviteter, sier Slotterøy Johnsen.

Frivillighetsbarometeret er en nasjonal, årlig undersøkelse om frivillighet. Barometeret legges frem i sin helhet i løpet av høsten 2022.