Tomme pulter ble et vanlig syn under pandemitiden i mange kommuner. Nå får 42 kommuner ekstra støtte til oppfølging av barn og unge.

Tomme pulter ble et vanlig syn under pandemitiden i mange kommuner. Nå får 42 kommuner ekstra støtte til oppfølging av barn og unge.

Foto: Colourbox

42 koronarammede kommuner får millionstøtte til barn og unge

Samtlige fylker og de hardest pandemirammede kommunene deler på 75 millioner kroner.

Støtten skal gå til oppfølging for barn og unge.

– Noen steder ble hardere rammet av pandemien enn andre. Disse stedene får nå ekstra støtte til å følge opp de barna og elevene som fikk de strengeste smitteverntiltakene, og som det gikk mest utover. Dette er i tråd med anbefalingene fra koronakommisjonen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Bevilgingen på 75 millioner kroner kommer i tillegg til 216 millioner kroner som er bevilget til tiltak mot tapt faglig og sosial læring.

Mest til de største

Bevilgningen ble vedtatt i Stortinget i juni, men det er nå klart hvilke kommuner som mottar støtten:

Oslo kommune mottar den største summen, på 12,2 millioner kroner. Bergen kommer på en god nummer to, med 5,2 millioner kroner, mens Trondheim får 3,9 millioner kroner. 

Samtlige fylkeskommuner blir tilgodesett av potten. Av fylkeskommunene er det Viken som får mest.

Også private skoler som ligger i kommuner som mottar tilskudd vil også motta støtte etter elevtall. Totalt 158 private skoler mottar til sammen 3 309 909 kroner i denne tildelingen.

(©NTB)