Figuren viser samlet skatteinnbetalinger fordelt på art i 2019.Kilde: SSB

Så mye skatt fikk kommunene i 2019

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser hvor mye norske kommuner fikk inn av skatter i 2019. – Et veldig sterkt skatteår for Kommune-Norge, sier Kjetil Lie i Telemarksforsking.

Ferske tall fra SSB viser hvor mye kommunesektoren fikk inn i skatt 2019.

Kommune-Norge fikk ved årsslutt 2019 innbetalt 170,1 milliarder kroner, ifølge tallene fra SSB.