Per Kristian Lunden (Ap), ordfører i Risør, er spent på å teste ut en ny løsning for videomøter. Her fra hjemmekontoret.

Foto: Privat

Risør tester nye løsninger for videomøter

Ordfører Per Kristian Lunden (Ap) har sagt ja til å la bystyret være Kommune-Norges prøvekanin.

26. mars samles bystyret i Risør til videomøte for blant annet å gi ordfører og formannskap utvidede fullmakter. I den forbindelse har ordfører Per Kristian Lunden vendt tommelen opp for å teste ut en videokonferanseløsning i samarbeid med KS Agder.

Er Risør-politikerne fornøyd, kan løsningen være aktuell også for andre kommuner.

– Vi prøver det nå, og skal dele erfaringer etterpå. Jeg tror det blir interessant. Det kan jo hende det blir noen fjernmøter etter hvert. Videomøter kan også være interessant å prøve i et klimaperspektiv, sier Lunden.

Det var Agderposten som først omtalte forsøket.

Ingen novise

Risør-ordføreren er en erfaren videomøtedeltaker, og har forsøkt flere ulike typer møteløsninger. Kriseledelsen i Risør benytter Teams. Det samme har de gjort i E18-nettverket. Ordføreren har også forsøkt Skype.

– Jeg ser at plattformen Microsoft Teams kan bli litt ustabil med mange brukere. Når man har flere enn 20 deltakere, kan det være vanskelig å holde orden som møteleder, sier Lunden.

KS Agder har forespeilet Risør at de skal teste videokonferanseløsningen Videxio. Selskapet D3, som tidligere har levert digitale løsninger til KS og Arendalsuka, skal levere kamera og lydteknikk til ordfører, kommunedirektør og sekretariat. 

Selskapet har ansvar for gjennomføring og teknisk løsning, mens KS Agder har ansvar for evalueringen.

Få på rådhuset

Under bystyremøtet skal ordføreren, kommunedirektøren og sekretariatet være på rådhuset, mens kommunestyremedlemmene deltar hjemmefra.

– Alle skal få koblet seg på. Løsningen er tilrettelagt for 4G mobilnett i de tilfeller der hjemmenettverket fungerer dårlig. Det viktige blir å sørge for at alle representantene skjønner hva som skjer, og føler at de er med. Og så må vi sørge for offentlighetens og medienes innsyn, helst mens dette står på, sier Lunden.

Han er glad han kan konsentrere seg om bare å være møteleder, mens andre håndterer det tekniske rundt møtet. 

– Vi må nok skyve litt på møtekartet de første rundene. Vi tar for eksempel ikke interpellasjoner om annet enn korona, sier Lunden.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.