Jo færre kanaler inn til barnevernstjenesten, jo lettere er det for tjenesten å ha oversikt og kontroll over inkomne meldinger, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Jo færre kanaler inn til barnevernstjenesten, jo lettere er det for tjenesten å ha oversikt og kontroll over inkomne meldinger, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Foto: Terje Lien

Rapport: Barnevernsbarn som ble utsatt for meldingssvikt, risikerer langsiktige følger

I en rapport fra Barne- og familiedirektoratet kommer det fram at barna som ble utsatt for meldingssvikt fra barnevernet, risikerer langsiktige konsekvenser.

I mai ble det avdekket en teknisk feil som førte til at meldingene i noen tilfeller ikke ble registrert riktig og dermed ikke ble fanget opp av den kommunale barnevernstjenesten.

22 kommuner er berørt, og 63 bekymringsmeldinger er registrert tapt.

Kommunene har lyktes med å gjenfinne informasjon fra flere av meldingene, men ikke alle. Det er særlig barnevernstjenesten i Kristiansand-regionen og i Bergen som skiller seg ut med mange meldinger som ikke ble registrert.

– Vi må lære av dette

Rapporten fra Bufdir gir oss et godt bilde av årsaker, omfang og konsekvenser av feilen som førte til at bekymringsmeldinger aldri kom fram til barnevernstjenesten. Det er viktig, for vi må lære av dette for å sikre at noe slikt ikke skjer igjen, og at framtidige bekymringsmeldinger om barn og unges omsorg kommer fram til barnevernstjenesten, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til NTB.

Hun understreker at det er spesielt ille at feilen ikke ble oppdaget før det hadde gått to år.

Toppe sier videre at feilen nå er rettet, og at det derfor er trygt å sende meldinger til barnevernet gjennom Nasjonal portal for bekymringsmeldinger.

– Det er også en klar anbefaling i rapporten. Jo færre kanaler inn til barnevernstjenesten, jo lettere er det for tjenesten å ha oversikt og kontroll over innkomne meldinger, sier hun.

Vil ha bedre svar

Familiepolitisk talsperson Tage Pettersen i Høyre reagerer på hvordan Toppe kommenterer rapporten.

– Dette er ikke bra nok. Et halvt år etter hendelsene kan ikke svaret til Kjersti Toppe være «vi må lære av dette». Etter et halvt år burde svarene om hva vi har lært, være på plass, og tiltakene som skal forhindre at dette skjer igjen, implementert, sier Pettersen til NTB.

Han sier at litt for mange svar fra regjeringen handler om å sette ned utvalg og utredninger.

– Barn opplever at bekymringsmeldinger om dem ikke kommer fram til barnevernet. Statsråden kan ikke lenger si «vi må lære», hun må faktisk handle, sier Høyre-politikeren.

Oppdaget i Bergen

Feilen ble først oppdaget i Bergen etter at ansatt i Bergen kommune tok kontakt med barnevernstjenesten i kommunen for å etterlyse svar på en bekymringsmelding som hun hadde sendt i februar 2023. Kommunen varslet ikke om feilen før to måneder senere.

Etter hvert viste det seg at feilen ikke bare gjaldt Bergen, men altså 22 kommuner.

Kommunene som det ble oppdaget feil hos, er Alver, Asker, Bergen, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Birkenes, Lillesand, Larvik, Modum, Moss, Nærøysund, Narvik, Nordre Follo, Oslo, Sandnes, Sarpsborg, Tromsø, Vestnes, Volda, Øvre Eiker og Åmli. (©NTB)