Flere renseanlegg i Oslo og Viken klarer ikke å rense slik de skal, og dermed ender urenset kloakk i elver og bekker. Fylkesmannen advarer mot å koble på flere abonnenter. AHSA avløpsanlegg i Indre Østfold er ett av anleggene som er blitt advart. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Overbelastede avløpsanlegg forurenser – kan gi full byggestopp

I 11 kommuner renser avløpsanleggene så dårlig at Fylkesmannen advarer mot økt belastning umiddelbart. Flere risikerer samme beskjed.

Det står dårlig til med mange av avløpsanleggene i Oslo og Viken. Det kommer fram i kommunenes årlige egenrapportering til forurensningsmyndighetene.

Flere av anleggene klarer ikke å rense slik de skal, og dermed ender urenset kloakk i bekker og elver. Enkelte steder har forurensningen lagt bekker øde for liv.